RFID-принтеры

RFID Принтер Zebra ZT410, 300dpi, Ethernet, BT2.1, UHF RFID

RFID Принтер Zebra ZT410, 300dpi, Ethernet, BT2.1, UHF RFID